Niche – ett genetiskt överlevnadsspel.

Överlevnadstorsdag, Recensioner

Länge har jag tänkt på överlevnadsgenren som spel där en person behöver kämpa för att hitta mat, vatten, sömn, och skydda sig mot väder och vind. Nu anar jag en ny trend på en annan gren i överlevnadsgenren, grenen genetisk överlevnad. Istället för att överleva som en vilsen och strandsatt person ska nu en hel art överleva och utvecklas.

Niche är ett sådant spel. Du börjar med Eva och Adam som är de första kreatur på den slumpgenererade ön du fått för din flock. Med dem behöver du samla mat, utforska, kanske utöka reviret en smula och avla fram en ny generation. Det är inte över där, du måste få avkomman att växa upp, överleva med allt vad det innebär och föröka sig igen.

Saker man måste ta hänsyn till när man väljer vilka individer som ska stå för förökandet är att undvika att mixa samma DNA, att främja önskade genetiska arv och undvika de genetiska arv du inte vill ska gå viadre till kommande generationer. Till exempel vill man kanske bebehålla giftiga gaddar, men vill få bort förlamade ben ur släktet. Allt för att överleva i jakten på bär och kaniner, men också attackerna av större rovdjur.

Spelet är turn-based, vilket innebär att du har en viss mängd turer/aktioner på dig varje dag. Hur många turer man får på sig per dag beror på hur mycket mat som samlats. Ett drag kostar en matranson. Dessa turer får du dela upp fritt mellan flocken, men varje individ kan endast göra tre aktioner per dag. Därför gör man klokt i att tänka igenom sina val och inte slösa på maten. Om du väljer att göra något trots att du inte har turer kommer den valda varelsen ta skada av svälten, vilket kommer att förkorta deras liv då de alla har ett begränsat livsspann. Andra saker som kan orsaka skador och därav ge kortare liv är skador från farliga djur eller sjukdomar. Alla kan bli sjuka men risken för smitta ökar om en varelse har två av samma imunitetsgen. Varje kreatur har två immunitetsgener, man vill att det ska vara två olika. niche_screenshots_greenlight_8För att främja olika egenskapar kan man både se till att para individer med de önskade egenskaperna eller sätta något av dem i en ruta som ger dem antingen 10% eller 30% större chans att föras vidare. Ingenting är dock säkert och det kan gå fel, eller av misstag bli väldigt rätt. Inget är förutsägbart. Varje varelse är unik. Varje gång det föds en ny medlem till flocken är den unik med sin blandning av olika egenskaper och ett eget namn. Utefter de arv den fått kan man orientera vilken uppgift den passar till att ha i livet. Ska den scouta och utöka reviret? Ska den vakta kaninhålen eller plocka bär kanske? Det är upp till dig.

Ön din flock bor på ska du utforska för att finna nya medlemmar med nytt blod, hitta nya bärbuskar, kaninhål, eller nya nästen. Glöm inte att se upp för rovdjur som vill äta upp er i vildmarken.

Niche är ett fint och fängslande genetiskt överlevnadsspel som verkligen fått upp mina ögon för genren.

Ni kan hitta Niche på Steam. Notera att det är ett early accsess spel med en del utvecklig kvar, men redan är det ett stort nöje att spela. Det är inte för inget utvecklarna fått en bunt priser för spelet. De avslöjar flertalet saker som ska läggas till och jag ser fram emot att se Niche utvecklas till sin fulla potential.

 

bittra-gamers-xp-bar-9

I glatt samarbete med Niche-game

Kommentera